Obiective de dezvoltare durabilă

OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ

La rcoach, prin strategia noastră de responsabilitate corporativă, ne angajăm, împreună cu mii de companii din întreaga lume, să sprijinim și să promovăm Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) propuse de ONU pentru a realiza o societate globală mai bună pentru toți.

În septembrie 2015, 193 de țări din cadrul Națiunilor Unite au aprobat cele 17 obiective de dezvoltare durabilă pentru a pune capăt sărăciei, a proteja planeta și a se asigura că toți oamenii se bucură de pace și prosperitate în următorii 15 ani.

Suntem conștienți de impactul pe care îl avem, ca școală de anti-aging, asupra societății și de capacitatea noastră de a ajuta oamenii să-și îmbunătățească stilul de viață într-un mod sănătos și durabil din punct de vedere ecologic. Din acest motiv, toate inițiativele noastre promovează schimbări sociale pozitive, pentru a contribui la progresul social.

Objetivos-Desarrollo-Sostenible-escuela-de-antienvejecimiento

Angajamentul nostru față de ODD

Ne angajăm să îndeplinim următoarele obiective și să creăm conștientizare în cât mai mulți oameni posibil:

ODS-2-escuela-de-antienvejecimiento

Respectarea ODD 2

Prin prelegeri, cursuri și ateliere gratuite, reeducăm oamenii să facă schimbări în viața lor de zi cu zi. Astfel, vor putea lua decizii durabile cu privire la alimente.

De asemenea, susținem nutriția sănătoasă pentru toți și învățăm să luptăm împotriva risipei alimentare, indiferent de resursele financiare.

În plus, participăm activ la inițiativa Nourish the Children pentru a aborda în mod durabil problema foametei copiilor. Donăm regulat pachetele de hrană VitaMeal unei organizații non-profit, specializată în distribuirea de ajutor persoanelor subnutrite și flămânde din țările subdezvoltate.

ODS-3-escuela-de-antienvejecimiento

Respectarea ODD 3

Lucrăm zilnic pentru a promova bunăstarea tuturor. Suntem un exemplu de urmat în luarea deciziilor durabile. Pe de altă parte, sensibilizăm, fără discriminare, cât mai mulți oameni cu privire la importanța unei sănătăți bune și a unui stil de viață sănătos.

ODS-4-escuela-de-antienvejecimiento

Angajamentul ODD 4

Îmbunătățim calitatea vieții oamenilor, oferind acces la educație incluzivă și echitabilă. Astfel, furnizăm populației informații veridice și dovedite științific pentru a adopta obiceiuri sănătoase care durează în timp.

Ne asigurăm că toți studenții noștri dobândesc cunoștințele teoretice și practice necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă.

ODS-5-escuela-de-antienvejecimiento

Angajament ODD 5

Colaborăm cu asociații de femei pentru a realiza egalitatea de gen. Le ajutăm să-și îmbunătățească stilul de viață pentru a se bucura de o bunăstare personală mai mare și pentru a menține relații respectuoase și sănătoase cu cei din jur.

Objetivo-Desarrollo-Sostenible-6-escuela-de-antienvejecimiento

În conformitate cu ODD 6

Optimizăm utilizarea apei prin folosirea sticlelor din material reciclabil de apă, reciclarea ambalajelor și alte dispozitive de economisire în casă pe care le folosim ca birou.

ODS-8-escuela-de-antienvejecimiento

Atingerea ODD 8

Punem la dispoziția companiilor – indiferent de dimensiunea și activitatea lor comercială – cursuri de instruire și ateliere. Promovăm acțiuni care vizează realizarea unui echilibru personal-profesional, care să garanteze un mediu de lucru sigur și fără riscuri pentru toți angajații.

Realizăm ca aceste companii să atingă niveluri mai ridicate de productivitate economică, promovând, într-un mod creativ și inovator, dezvoltarea personală a angajaților, prin îmbunătățirea calității mediului și metode ergonomice aplicate bunăstării sociale.

Objetivo-Desarrollo-Sostenible-10-escuela-de-antienvejecimiento

Atingerea ODD 10

Realizăm ateliere gratuite de sănătate și wellness pentru persoanele cu risc de excludere socială în colaborare cu școli și asociații.

ODS-12-escuela-de-antienvejecimiento

Angajament SDG 12

Educăm oamenii să adopte practici durabile și promovăm practicile de prevenire, reducere, reciclare și reutilizare pentru a reduce considerabil generarea de deșeuri.

Objetivo-Desarrollo-Sostenible-13-escuela-de-antienvejecimiento

 Angajament SDG 13

Promovăm și folosim transportul public, mersul pe jos și utilizarea bicicletelor ca mijloc de transport durabil. În ultimă instanță, utilizarea vehiculului privat.

În plus, lucrăm și întreținem întâlniri telematice, atât cu clienții, cât și cu colaboratorii noștri, pentru a evita transferurile inutile.

Objetivo-Desarrollo-Sostenible-15-escuela-de-antienvejecimiento

Importanța ODD 15

Realizăm experiențe sănătoase pentru a conecta oamenii cu mediul rural și pentru a promova teme precum îngrijirea faunei sau reîmpădurirea.

Aflați mai multe despre noi

×